Pages

Thursday, June 30, 2011

Patinig at Katinig

Takdang Aralin (Assignment): Gumupit ng mga larawan na nagsasaad ng mga salita na nagsisimula sa mga letra ng Patinig at Katinig.

Patinig (Vowels): Aa, Ee, Ii, Oo at Uu

ASO

EKES

ISDA

OKRA

UBAS

Patinig (Consonants): Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Jj, Kk, Ll,Mm, Nn, Ññ, NGng, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Vv, Ww, Xx, Yy at Zz

PLANETA

LAMOK

KALABAW

GAMOT

BAYONG

1 comment:

  1. Magandang reference site ito sa mga mommies with younger students, Mommy Rubz. Sayang malalaki na mga estudyante ko I could be one of the moms na magda-download ng pictures for katinig and patinig. Congrats! :)

    ReplyDelete